22-06-2010 - Thema Werkdruk ontwikkeld voor Arbocatalogus Grafimedia

Danny Wilms is parttime verbonden aan de Koninklijke KVGO, de ondernemersorganisatie in de grafimedia en communicatiebranche. Namens sociale partners is Danny projectleider van de Arbocatalogus en heeft hij de teksten geschreven voor het thema: Van Werkdruk naar Werkplezier. Deze praktijkgerichte richtlijn is speciaal gemaakt voor en met medewerkers in de grafimedia.

De Arbocatalogus helpt medewerkers en leidinggevenden in de grafimedia om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van werkdruk en stress. Men vindt hier richtlijnen, oplossingen en tips om werkdruk tegen te gaan zodat werkgevers en medewerkers samen een omgeving kunnen creëren waarin het prettig werken is.

Werkdruk in de Grafimedia
De grafimediabranche is door de sterke technologische ontwikkelingen in een razend tempo veranderd. De meeste bedrijven werken tegenwoordig in een high tech omgeving met geavanceerde apparatuur. Daarnaast hebben zich door de digitalisering en de opkomst van het internet nieuwe markten aangediend. Bij die veranderingen wordt steeds een beroep gedaan op het werkvermogen en de flexibiliteit van de medewerkers.  

Veel grafische medewerkers doen hun werk nog steeds met plezier maar toch hebben de ontwikkelingen ook negatieve gevolgen. Dat kan leiden tot werkdruk en stress, binnen de grafimedia een belangrijke reden voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Die hoge werkdruk is hinderlijk maar vaak ook schadelijk voor betrokkenen. Bovendien kost het de bedrijven veel geld als medewerkers door ziekte uitvallen. Uitval zorgt ook voor een negatieve spiraal omdat er meer druk op de ‘werkenden’ komt te staan. Daarnaast zorgen werkdruk en stress voor minder motivatie, minder productiviteit en uiteindelijk vaak meer verloop van medewerkers.

Werkgever én werknemer hebben dan ook een gezamenlijk belang om te zorgen voor een prettig werkklimaat en het voorkomen en beperken van stressfactoren.

Arbocatalogus Grafimedia bijna afgerond
De Arbocatalogus Grafimedia wordt in fasen geproduceerd en ter toetsing voorgelegd aan de Arbeidsinspectie. Vorig jaar is het eerste deel van de Arbocatalogus Grafimedia afgerond. De drie laatste arbothema’s werkdruk, fysieke belasting en machineveiligheid zijn begin juni voor toetsing doorgezonden naar de arbeidsinspectie. Om de Arbocatalogus Grafimedia toegankelijk te presenteren wordt het arboplatform www.arbografimedia.nl volledig vernieuwd. De vernieuwde website zal medio september gelanceerd worden.

Meer weten over de aanpak van werkdruk en het verhogen van werkplezier?
Wilms Arbeidsinspiratie heeft kennis en ervaring opgedaan in verschillende sectoren. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een brancherichtlijn of maatwerk in uw bedrijf: neem contact met ons op voor een succesvolle aanpak.
 

Actueel